Support

Ex Arte Competence Center

Binnenin het Ex Arte Competence Center biedt Ex Arte aan haar partners diverse diensten inzake opleiding en ondersteuning.

Indien de Partner niet over de nodige expertise beschikt om de installatie, implementatie, integratie, configuratie, parametrisatie en support op het systeem van zijn Eindgebruiker uit te voeren, heeft de Partner zowel als de Eindgebruiker de mogelijkheid om daartoe een beroep te doen op de diensten van het Ex Arte Competence Center.

Opleiding

De Partner kan op het Ex Arte Competence Center een beroep doen om opleidingen te volgen inzake de installatie, implementatie, parametrisatie, de werking, het gebruik, enz. van de Ex Arte software.

De Eindgebruikers kunnen een beroep doen op de partner of rechtstreeks op het Ex Arte Competence Center voor het volgen van gebruikersopleidingen aangaande de Ex Arte software.

Ondersteuning

Ex Arte zal aan de Partner of overeenkomstig de afspraken ook rechtstreeks aan de Eindgebruiker, ondersteuning leveren, met betrekking tot onder meer:

 • Functionele aspecten van de software
 • Technische aspecten van de software
 • Tussenkomsten inzake maatwerk, analyse, enz.
 • Commerciële ondersteuning

Support Desk

De Partner en de Eindgebruikers kunnen een beroep doen op de Ex Arte support desk .

De Ex Arte Support Desk is 24/24 en 7/7 bereikbaar via het klantenportaal waar problemen of vragen kunnen geregistreerd worden via het ticketing systeem.

Het ticketing systeem laat de klant en partner toe de voortgang van de behandeling van een ticket op te volgen. De Ex Arte Service Desk is bemand op Werkdagen en tijdens Werkuren. Ex Arte stelt alles in het werk om binnen een redelijke termijn de nodige ondersteuning te leveren. Ex Arte behoudt zich het recht voor om voorwaarden en prioriteiten te stellen naargelang het soort en de ernst van de tickets.

Om de reactiesnelheid te verhogen zal Ex Arte de nodige interventies zoveel mogelijk remote uitvoeren. Doch kunnen ook interventies ter plekke bij de klant worden ingepland.

Onderhoudscontract met de Eindgebruiker

De Eindgebruiker heeft de mogelijkheid om via de Partner of rechtstreeks met Ex Arte een overeenkomst te sluiten voor het onderhoud van de Ex Arte Software.

 • Het onderhoudscontract geeft recht op:
 • Toegang tot het Ex Arte Competence Center
 • Toegang tot de Ex Arte Service Desk
 • Upgrades (nieuwe versies) en updates (verbeteringen binnen een versie) van de Ex Arte software
 • Bug fixes (technische gebreken)
 • Ondersteuning op de actuele versie van de Ex Arte software en de telkens voorgaande versie

Vallen buiten het onderhoudscontract:

 • Programmatie of maatwerk
 • Dataconversie
 • Services m.b.t. het implementeren van upgrades en updates

Deze door Ex Arte geleverde onderhoudsdiensten doen geen afbreuk aan de eigen verantwoordelijkheid van de partner en/of de klant om de software correct en zorgvuldig te beheren.

Statement of Direction

Daar Ex Arte sterk focust op de Microsoft Dynamics suite, ondersteunen wij uiteraard dezelfde Microsoft Dynamics versies als Microsoft zelf ondersteunt. Onze oplossing evolueert mee met elke nieuwe versie van Dynamics waarmee we onze rol als business partner en ons lange termijn engagement naar onze klanten en Dynamics partners toe onderlijnen.

De release planning van Microsoft voor de verschillende Microsoft Dynamics componenten (AX, NAV en CRM) varieert onderling en is mogelijks onderhevig aan planningswijzigingen. Voor de meest actuele informatie over de Ex Arte release planning kan u contact opnemen met de Ex Arte Support Desk.

Bereikbaarheid

Het Ex Arte Competence Center en de Ex Arte Service Desk zijn operationeel op werkdagen (maandag t/m vrijdag) en tijdens werkuren (9-12u30 en 13u30-17u (op vrijdag tot 16u30) – Belgische tijdzone) met uitzondering van Belgische feest- en brugdagen.

Tel: +32 56 740 730

Klantenportaal